Badania rozwój i innowacje śląskich przedsiębiorstw

Badania rozwój i innowacje śląskich przedsiębiorstw

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE ŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Celem działania badania, rozwój i innowacje śląskich przedsiębiorstw jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, poprzez tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa lub konsorcja/porozumienia poniżej wymienionych podmiotów, w których liderem jest przedsiębiorstwo:

• Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
• Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

– jednostek naukowych,

– uczelni (w tym spółek celowych uczelni),

– instytutów badawczych.

TYPY PROJEKTÓW:

• Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
• Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA:

Poziom dofinansowania:

Poziom dofinansowania różni się w zależności od rodzaju wparcia i wielkości przedsiębiorstwa:

1)     w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe o zwiększonej:

a) do 80% dofinansowania dla mikro i małego przedsiębiorstwa,

b) do 75% dofinansowania dla średniego przedsiębiorstwa,

c) do 65% dofinansowania dla pozostałych beneficjentów,

2)     w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a) do 60%  dofinansowania dla mikro i małego przedsiębiorstwa,

b) do 50% dofinansowania dla średniego przedsiębiorstwa,

c) do 40% dofinansowania dla pozostałych beneficjentów,

3) w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) 70% dofinansowania dla mikro i małego przedsiębiorstwa,

b) 60% dofinansowania dla średniego przedsiębiorstwa,,

c) 50% dofinansowania dla pozostałych beneficjentów.

Do 50% dofinansowania w przypadku udzielenia pomocy de minimis

Poziom wsparcia:

• Minimalna kwota wsparcia – 200 000,00 PLN
• Maksymalna kwota wsparcia: tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł, wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł

TERMINY:

Planowany termin naboru wniosków: marzec-kwiecień 2017r.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do projektu badania rozwój i innowacje śląskich przedsiębiorstw – nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej?
napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995