Najlepsze informacje: dotacje z UE, dotacje unijne, dofinansowania dla firm, dotacje na otwarcie firmy. Nowe konkursy – jak pozyskać dotacje, jak rozliczyć dofinansowanie.

Firma Foresight pozyskuje dotacje unijne, rozlicza fundusze europejskie, pisze biznes plany. Doradzamy skąd i jak możesz dostać dotacje unijne i pieniądze bez wydawania własnych.

 

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 3.2 Innowacje w MŚP  Celem konkursu będzie uzyskanie wsparcia na projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako...

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1.5 INWESTYCJE ZACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW WSPIERAJĄCE ROZWÓJ REGIONALNYCH SPECJALIZACJI ORAZ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI, TYP I   Celem działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.  KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE? O...

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 3.4.4. DOTACJE DLA MŚP  Celem działania jest wzmocnienie konkurencyjności sektora małopolskich MŚP. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, małe...

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2.3.1 INNOWACJE W ŁÓDZKICH MŚP Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.  KTO MOŻE...