Finanse

FINANSE

Pozyskaj alternatywne źródła finansowania swojego biznesu.

Oferujemy przygotowanie biznes planu na potrzeby uzyskania kredytu inwestycyjnego, pożyczki, leasingu czy inwestora prywatnego.

Biznes plany każdorazowo projektowane są dla konkretnego przedsięwzięcia, na podstawie informacji częściowo zgromadzonych w ramach wywiadu z klientem, oraz częściowo zdobytych przez nas we własnym zakresie. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie uwzględniając specyfikę danej branży.

PROCES

Procedura realizacji zlecenia przebiega w sposób następujący:

 • 01 ZŁOŻENIE ZLECENIA

  Ustalenie miejsca i terminu wstępnego spotkania (istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie kontaktu zdalnego w oparciu o kontakt telefoniczny, e-mail, komunikatory internetowe itp.)

 • 02 ROZMOWA

  Przeprowadzenie wywiadu z klientem, podpisanie umowy na wykonanie biznes planu i projekcji finansowych, wpłata zaliczki przez klienta

 • 03 DOKUMENTACJA

  Przygotowanie biznes planu i projekcji finansowych

 • 04 AKCEPTACJA

  Przesłanie biznes planu do akceptacji i wprowadzenie ewentualnych poprawek

 • 05 ROZLICZENIE ZLECENIA

  Przekazanie biznes planu i projekcji finansowych w formie elektronicznej w formacie .PDF i .DOC

Zacznij z nami współpracę!