dotacje B+R Tag

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty, w...

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 3.3 INNOWACJE W MŚP Celem działania jest wzmocnienie potencjału sektora MŚP na Mazowszu, przede wszystkim w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz wdrażania innowacji. Wsparcie...

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 3.4.4. DOTACJE DLA MŚP  Celem działania jest wzmocnienie konkurencyjności sektora małopolskich MŚP. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, małe...

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2.3.1 INNOWACJE W ŁÓDZKICH MŚP Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.  KTO MOŻE...