innowacja procesowa Tag

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 3.2 Innowacje w MŚP  Celem konkursu będzie uzyskanie wsparcia na projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako...