Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 2020

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 2020

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND 2020

Celem działania jest wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej. Wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze, posiadających innowacyjny produkt/usługę, prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych, indywidualnie dopasowanych narzędzi wsparcia internacjonalizacji: spotkania match-makingowe w celu pozyskania nowych partnerów biznesowych, spotkania i seminaria branżowe, misje przyjazdowe kontrahentów, działania edukacyjne, publikacje w mediach branżowych, działania marketingowe, prezentacja na wspólnych stoiskach targowych.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.

Co do zasady:

Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?

 • koszty targów i misji gospodarczych;
 • delegacje i zakwaterowanie pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych;
 • transport i ubezpieczenie w związku z udziałem w targach;
 • opłaty rejestracyjne, w tym rezerwacja miejsca wystawowego na targach;
 • wpis do katalogu targowego;
 • udział w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • działania informacyjno-promocyjne projektu.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – z koperty 15 województw 85% dofinansowania
 • Małe przedsiębiorstwo – 75% dofinansowania
 • Średnie przedsiębiorstwo – 60% dofinansowania

JAKA JEST WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

425 670 PLN
BRANŻOWE PROGRAMY PROMOCJI:

Branżowe programy promocji określają katalog działań promocyjnych dla przedsiębiorców oraz działania podejmowane przez Ministerstwo Rozwoju na rzecz promocji branż i polskiej gospodarki:

 • Sprzęt medyczny
 • Maszyny i urządzenia
 • IT/ICT
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Moda polska
 • Kosmetyki
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Jachty i łodzie
 • Meble
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Sektor usług prozdrowotnych
 • Części samochodowe i lotnicze

TERMINY:

Ogłoszenie konkursu: 09.01.2020

Rozpoczęcie naboru wniosków: 11.02.2020-11.03.2020

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do projektu wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl