Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia

Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

1.2 BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE I ICH WDROŻENIA,

TYP PROJEKTU: INFRASTRUKTURA B+R

 

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP – wdrożenie nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa podkarpackiego, co oznacza, że oddział, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności można zarejestrować we właściwym rejestrze po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Co do zasady:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 9 osób,
  • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
  • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób,
  • Duże przedsiębiorstwo – zatrudnia powyżej 250 osób.

 

TYPY PROJEKTÓW:

Infrastruktura B+R:

Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.

Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R.

Warunkiem wsparcia w tym zakresie będzie przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących planowanych do realizacji prac B+R.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • 70% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa,
  • 60% dofinansowania dl inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa,
  • 50% dofinansowania do inwestycji dla dużego przedsiębiorstwa.

 

Wielkość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 200 000,00 zł,

Maksymalna wartość projektu: 30 000 000,00 zł.

Dofinansowanie będzie przekazywane przedsiębiorstwom w formie refundacji bądź zaliczki.

 

TERMINY:

Termin naboru wniosków:

od 30.09.2016 do 29.12.2016.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2017r.

 

JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ KWALIFIKUJĄCYM SIĘ DO PROJEKTU – NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995