Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej 2020

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej 2020

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

CEL FINANSOWANIA: Rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy.

Co do zasady:

Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?

  • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
  • wynagrodzenie pracy personelu projektu
  • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania:

  • Mikroprzedsiębiorstwo –  85% dofinansowania (tylko Polska Wschodnia)
  • Małe przedsiębiorstwo – 75% dofinansowania

JAKA JEST WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

1 000 000 PLN

TERMINY:

Ogłoszenie konkursu: 27.09.2019

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31.07.2019-30.09.2020

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do projektu, nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl