Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Celem działania jest zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych śląskich MŚP.

Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie,  świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa śląskiego, co oznacza, że oddział, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności można zarejestrować we właściwym rejestrze po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Co do zasady:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
  • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
  • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

 

TYPY PROJEKTÓW?

  • Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Wsparcie można uzyskać m.in. na: zakup narzędzi ICT w postaci nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, koszty szkoleń, koszty promocji

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania :

  • 45-50% dofinansowania do inwestycji dla mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa

 Wielkość dofinansowania:

Minimalna wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 500 000,00 zł.

TERMINY:

Termin naboru wniosków:

od 29.08.2016 do 06.12.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2017r.

 

 JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ KWALIFIKUJĄCYM SIĘ DO PROJEKTU TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995