Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

 

Dofinansowanie dla firm, które chciałby wprowadzić na rynek nowy lub ulepszony produktów/usługę oraz dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

 

TYPY PROJEKTÓW?

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

 W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu m.in. branża ICT
 • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, mali i średni przedsiębiorcy, zgrupowania i partnerstwa MŚP. Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Co do zasady:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
 • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

 

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania:

dla mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat:

 •  60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

dla pozostałych podmiotów:

 • dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 • dla średnich przedsiębiorców – do 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wielkość dofinansowania:

 • dla mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat:

– Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN
– Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 250 000 PLN

 • dla pozostałych podmiotów:

– Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN
– Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 4 000 000 PLN

TERMINY:

Termin składania wniosków: 31 październik 2016r. – 9 listopad 2016r.

 

JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ KWALIFIKUJĄCYM SIĘ DO PROJEKTU – NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995