Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Celem działania jest wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw na obszarach Natura 2000.

Interwencja we wskazanym obszarze przyczyni się do zwiększenia liczby nowych miejsc pracy, które będą stanowić źródło dochodu dla miejscowej ludności. Na tych obszarach wspierana będzie każda działalność gospodarcza wpisująca się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalnej społeczności. W ten sposób region ma szansę wykorzystać właściwie swoją „zieloność” i potencjał, m.in. w dziedzinie turystyki kwalifikowanej, rozproszoną energetykę opartą na źródłach odnawialnych oraz business & biodiversity.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa podlaskiego, co oznacza, że oddział, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności można zarejestrować we właściwym rejestrze po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Co do zasady:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 9 osób,
  • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
  • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób,

 

TYPY PROJEKTÓW:

  • Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

Inwestycje realizowane mogą być w gminach, w których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, rozumianych jako gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej jest wyższy niż 18,12%.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom wsparcia:

  • do 70% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa,
  • do 60% dofinansowania do inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa,
  • 50% dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP,
  • 50% dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

 

Wielkość dofinansowania:

  • Maksymalna wartość dofinansowania – 1 000 000,00 PLN.
  • Maksymalna/minimalna wartość projektu nie została określona.

 

Dofinansowanie będzie przekazywane przedsiębiorstwom w formie refundacji bądź zaliczki.

TERMINY:

Planowany termin naboru wniosków:

od 19.09.2016 do 24.10.2016

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 r.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do projektu wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 – nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995