Dotacje Unijne

DOFINANSOWANIA

Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach programowania na lata 2007 – 2013 oraz 2014-2020 Regionalnych Programów Operacyjnych wszystkich województw i Programów Ogólnopolskich takich jak: PO IG, PO KL, PROW, PO Ryby, a także programów ze środków krajowych z instytucji takich jak: PARP, NCBiR, PFRON, WUP.

Pozyskujemy dotacje unijne, fundusze europejskie, dotacje z UE dla firm. Rozliczamy i doradzamy.

Oferujemy:

  • Analizę indywidualnych potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa i bezpłatną konsultację z analitykiem
  • Weryfikację szans na uzyskanie dofinansowania w oparciu o programy regionalne i ogólnopolskie oraz programy ze środków krajowych
  • Opracowanie Wniosku o Dotacje Unijne wraz z niezbędnymi załącznikami
  • Opracowanie Biznes Planu lub Studium Wykonalności
  • Korespondencję z Instytucją Finansującą
  • Przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie
  • Sporządzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego
Chcesz pozyskać pieniądze na rozwój swojego biznesu?