Rozliczenie dotacji

Rozliczenie dotacji – dotacje unijne

W zależności od Twoich potrzeb oferujemy różne pakiety wsparcia. Rozliczenie dotacji.

PAKIET PODSTAWOWY

 • Rozliczanie Projektu poprzez tworzenie wniosków o płatność
 • Kontakt z Instytucją Finansującą
 • Udzielanie informacji o obowiązujących wytycznych
 • Udział w kontroli UE

 

PAKIET KOMPLEMENTARNY

 • Pakiet podstawowy powiększony o prowadzenie całej dokumentacji unijnej począwszy od planowania, weryfikacji po archiwizowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia projektu.
 • Przygotowywanie wniosków o aneks i oświadczeń.
 • Doradztwo i sporządzanie umów z kontrahentami i pracownikami dotyczących projektu oraz dokumentacji związanej z postępowaniami ofertowymi.
 • Nadzór i weryfikacja sposobu księgowania i ustalenia zasad rachunkowości w stosunku do Projektu.
 • Opis dokumentów księgowych
 • Bieżący kontakt z Instytucją Finansującą i z księgowością.
 • Nadzór merytoryczny nad realizacją wskaźników i bieżący nadzór nad zmianami w projekcie.
 • Aktywny udział w kontroli UE

PAKIET ASYSTENTA

 • Pakiet komplementarny powiększony o świadczenie usług pełnomocnictwa zarządu do występowania w imieniu przedsiębiorstwa we wszelkich sprawach związanych z rozliczeniem projektu, w tym w szczególności: do składania i podpisywania wniosków o płatność, potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, zatwierdzania i podpisywania dokumentów księgowych, opisywania faktur, rachunków i list płac, podpisywania oświadczeń, kontaktów pisemnych i telefonicznych z Instytucją Finansującą w imieniu firmy
Chcesz ustalić dokładne warunki? Skontaktuj się, ustalimy zakres oferty najlepszy dla Ciebie i usługi do tego dostosowane.