promocja Tag

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej CEL FINANSOWANIA: Rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1...

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND 2020 Celem działania jest wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej. Wsparcie skierowane...

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND 2018 Celem działania jest wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej. Wsparcie skierowane...

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Celem działania jest wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej. Wsparcie skierowane zarówno...

Coraz więcej polskich startupów chce rozwijać się na globalnym rynku. W tym celu najczęściej marzą o wyjeździe do Doliny Krzemowej, gdyż tam upatrują sobie drogę do międzynarodowego sukcesu. Jednak jak...

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND   Celem działania jest wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej. Wsparcie skierowane...