Firmy w początkowej fazie rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

Firmy w początkowej fazie rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

1.3.2 FIRMY W POCZĄTKOWEJ FAZIE ROZWOJU

Celem działania jest wsparcie firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły. Wsparcie realizowane będzie w dwóch następujących po sobie schematach (realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w Schemacie A).

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata.

Co do zasady:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 9 osób,
  • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
  • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

 

TYPY PROJEKTÓW:

Schemat A: Dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

  • rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn,
  • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?

Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły, i mogą być przeznaczone na:

  • rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn
  • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 50%

Wielkość dofinansowania:

  1. Minimalna wartość projektu:

Schemat A: 20 000,00 zł

Schemat B: 150 000,00 zł

  1. Maksymalna wartość projektu:

Schemat A: 150 000,00 zł

Schemat B: 1 000 000,00 zł.

TERMINY:

Termin naboru wniosków: od 31.10.2016 do 05.07.2017.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2017r.

 

JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ KWALIFIKUJĄCYM SIĘ DO PROJEKTU FIRMY W POCZĄTKOWEJ FAZIE ROZOWOJU Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO – NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995