Innowacje w Łódzkich MŚP

Innowacje w Łódzkich MŚP

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

2.3.1 INNOWACJE W ŁÓDZKICH MŚP

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

 KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa łódzkiego, co oznacza, że oddział, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności można zarejestrować we właściwym rejestrze po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Co do zasady:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
  • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
  • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

 

TYPY PROJEKTÓW:

W ramach działania przewiduje się następujące typy projektów:

– wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R;

– wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania różni się w zależności od wielkości firmy:

  • 55% dofinansowania do inwestycji mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • 45% dofinansowania do inwestycji mogą liczyć średnie przedsiębiorstwa.

Wielkość dofinansowania:

  • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 500 000,00 zł.
  • Minimalna wartość projektu wynosi 200 000,00 zł.

Dofinansowanie będzie przekazywane przedsiębiorstwom w formie refundacji bądź zaliczki.

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?

W ramach konkursu mogą być realizowane przede wszystkim projekty związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi.

Ponadto w ramach Poddziałania wspierane mogą być przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

LIMITY I OGRANICZENIA:

  • wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowalne do wysokości 10% wartości projektu,
  • wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej będą kwalifikowalne do wysokości 30% wartości projektu.

 

TERMINY:

Nabór wniosków będzie trwał:

od 30.09.2016 do 10.11.2016

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2017 r.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do projektu innowacje w Łódzkich MŚP nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995