Innowacje w MŚP

Innowacje w MŚP

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

3.2 Innowacje w MŚP

 Celem konkursu będzie uzyskanie wsparcia na projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej. Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa śląskiego, co oznacza, że oddział, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności można zarejestrować we właściwym rejestrze po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Co do zasady:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
  • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
  • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

 

TYPY PROJEKTÓW?

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Działanie obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

 

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania:

  • 50% dofinansowania do inwestycji dla mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa

 

Wielkość dofinansowania:

Minimalna wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 2 000 000,00 zł.

 

TERMINY:

Planowany termin naboru wniosków: listopad 2016 r. – styczeń 2017 r.

 

JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ KWALIFIKUJĄCYM SIĘ DO PROJEKTU INNOWACJE W MŚP – NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995