Wsparcie finansowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

Wsparcie finansowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

Każdy przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie finansowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Pozyskanie środków jest stosunkowo łatwe i szybkie. Wystarczy, że złożysz wniosek do ZUS. Dodatkowym plusem tego typu dotacji jest to, iż jest to dofinansowanie bezzwrotne, na poziomie nawet 90% wydatków.

Typy projektów:

 1. Projekty inwestycyjne – dotyczące poprawy bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych), np.
 • Zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
 • Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach
 • Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej
 • Zakup i instalacja wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, max 50 000,00zł.
 • Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części
 1. Projekty o charakterze doradczym – realizacja oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp
 • Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami
 • Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy
 • Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych
 1. Projekty inwestycyjno-doradcze – połączenie typu 1 i 2

 

Kto może pozyskać dotację?

O dotacje mogą ubiegać przedsiębiorcy, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dodatkowo, jeśli należysz do sektora małych i średnich przedsiębiorstw masz zwiększone szanse na uzyskanie dofinansowania.

Kwota dotacji

Maksymalna wysokość dotacji jaką możesz otrzymać zależy od typu projektu oraz rodzaju przedsiębiorstwa:

Mikro przedsiębiorstwa – 90% dofinansowania  (projekty doradcze – 40tys, projekty inwestycyjne – 100tys, projekty inwestycyjno-doradcze – 140tys)

Małe przedsiębiorstwa – 80% dofinansowania (projekty doradcze – 60tys, projekty inwestycyjne – 150tys, projekty inwestycyjno-doradcze – 210tys)

Średnie przedsiębiorstwa – 60% dofinansowania (projekty doradcze – 80tys, projekty inwestycyjne – 260tys, projekty inwestycyjno-doradcze – 340tys)

Duże przedsiębiorstwa – 20% dofinansowania (projekty doradcze – 100tys, projekty inwestycyjne – 400 tys, projekty inwestycyjno-doradcze – 500tys)

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do Projektu – nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995