Wsparcie inwestycji w podlaskich przedsiębiorstwach

Wsparcie inwestycji w podlaskich przedsiębiorstwach

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

1.3 WSPIERANIE INWESTYCJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP i dotyczyć wyłącznie działalności produkcyjnej – wdrożenie nowych produktów, procesów, sposobów organizacji i marketingu.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa podlaskiego.

Co do zasady:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 9 osób,
  • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
  • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób,

 

TYPY PROJEKTÓW:

W ramach działania przewiduje się następujące typy projektów:

  • Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.:

– rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,

– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,

–  inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania:

– dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% dofinansowania do inwestycji,

– dla średnich przedsiębiorstw – do 60% dofinansowania do inwestycji.

Wielkość dofinansowania:

Maksymalna wartość projektu wynosi – 20 000 000, 00 zł.

Minimalna wartość projektu wynosi – 100 000,00 zł.

Dofinansowanie będzie przekazywane przedsiębiorstwom w formie refundacji bądź zaliczki.

TERMINY:

Planowany termin naboru wniosków:

marzec 2017 r.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do Projektu – nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995