innowacje Tag

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 3.3 INNOWACJE W MŚP Celem działania jest wzmocnienie potencjału sektora MŚP na Mazowszu, przede wszystkim w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz wdrażania innowacji. Wsparcie...

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 3.2 Innowacje w MŚP  Celem konkursu będzie uzyskanie wsparcia na projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako...

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2.3.1 INNOWACJE W ŁÓDZKICH MŚP Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.  KTO MOŻE...