Dofinansowanie na nowe e-usługi i produkty

Dofinansowanie na nowe e-usługi i produkty

Dotacje na e-usługi

2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Dofinansowanie dla firm, które chciałby wprowadzić nowy lub znacząco ulepszoną usługę, produkt, wyrób czy technologię produkcji.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Co do zasady – mikro firma – zatrudnia nie więcej niż 10 osób. Małe przedsiębiorstwo, to w wielkim skrócie, firma, która zatrudnia od 10 do 49 osób, średni podmiot natomiast zatrudnia od 50 do 249 osób.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Minimalna wartość projektu to: 60.000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu to: 400.000,00 PLN
Poziom dofinansowania różni się w zależności od wielkości firmy:

  • na 80% dofinansowania do inwestycji mogą liczyć mikro i małe firmy,
  • 70% dofinansowania do inwestycji w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Dotacja jest udzielana w formie pomocy de minimis. Pomoc taka w okresie 3 lat może wynieść maksymalnie 200 tys. EUR. Zatem jeśli przedsiębiorca już korzystał z pomocy de minimis, musi pamiętać, aby nie przekroczyć 200 tys. EUR.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej lub znacząco ulepszonej usługi, wyrobu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

PRZYKŁADY WYDATKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE:

  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych: licencje na oprogramowanie, prace programistyczne dotyczące budowy modułów serwisów internetowych, serwisy internetowe lub aplikacje mobilne
  • koszty zakupu usług związanych z opracowaniem receptur, dokumentacji technicznej, wzorów użytkowych itp.
  • usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
  • usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, (koszt usługi, nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu)
  • materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, (koszt materiałów, nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu)

KTO MOŻE BYĆ WYKONAWCĄ USŁUGI:

Wykonawcą usług, mogą być wyłącznie jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium RP oraz posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B:
Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową dostępna jest w podanym linku: Lista jednostek B+R

TERMINY:
 
Nabór wniosków będzie trwał:
od 06 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. Konkurs odbywa się w dwumiesięcznych etapach, po których publikowana jest lista rankingowa projektów dofinansowanych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995