Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

1.4.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI MŚP

Celem poddziałania są nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego.

Rezultatem interwencji będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się  wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) z województwa warmińsko-mazurskiego.

Co do zasady:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 9 osób,
  • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
  • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób,

TYPY PROJEKTÓW:

Wsparcie uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadząc m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.)
Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?
Poziom dofinansowania:

  • 50% dofinansowania do inwestycji

Wielkość dofinansowania:

  • minimalna wartość dofinansowania: 20 000,00 zł.
  • maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 zł.

 

TERMINY NABORU WNIOSKÓW:

Planowany termin naboru wniosków: lipiec 2016r.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do projektu technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego – nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej?
napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995